Kontakti

Prāvests Māris Laureckis, tālrunis: +371 29214848

Rekvizīti:
Dricānu svēto apustuļu Simeona un Jūdas Romas katoļu draudze
Reģ. nr.: 90001174365
Adrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
E-pasts: dricanudraudze@inbox.lv
Banka: AS "Citadele banka", SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV42PARX0016987300001


Kontaktu forma

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .