Kontakti

 Prāvests Viktors Petrovskis, tālrunis: +371 28277839

Ziedojumiem:
Dricānu Romas katoļu draudze
Reģ. nr.: 90001174365
Konts: LV42PARX0016987300001

Mērķis: ZiedojumsRekvizīti:
Dricānu svēto apustuļu Simeona un Jūdas Romas katoļu draudze
Reģ. Nr.: 90001174365
Adrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
E-pasts: dricanudraudze@inbox.lv
Banka: AS "Citadele banka", SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV42PARX0016987300001

Kontaktu forma