Kontakti

 Prāvests Māris Laureckis, tālrunis: +371 29214848

Ziedojumiem:
Dricānu Romas katoļu draudze
Reģ. nr.: 90001174365
Konts: LV42PARX0016987300001

Mērķis: Ziedojums (par sv. Misi, kristību, laulību, bērēm; draudzes vajadzībām)Rekvizīti:
Dricānu svēto apustuļu Simeona un Jūdas Romas katoļu draudze
Reģ. nr.: 90001174365
Adrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
E-pasts: dricanudraudze@inbox.lv
Banka: AS "Citadele banka", SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV42PARX0016987300001

Kontaktu forma